Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
English
Hungarian
Amennyiben te is online kereskedőnk szeretnél lenni regisztrálj itt.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EMSFITNESS.STORE TERMÉKEK ADÁSVÉTELÉRE VONATKOZÓAN

Hatályos: 2020.04.15- től

1. A szerződés tárgya

1.1. PJelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) azokat a feltételeket, amellyel a Justfit Technology Kft. (a továbbiakban: a Szolgáltató) hozzáférést biztosít a www.justfitart.com  honlapon elérhető termékekhez és szolgáltatásokhoz a Felhasználó részére.

1.2. A Szolgáltató adatai a következők:

Név: Justfit Technology Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14. A. ép.

Levelezési cím: 2161 Csomád, Levente utca 14. A. ép.

Elektronikus levelezési cím: info@justfitart.com

Telefon: +36 70 666 9988

Cégjegyzékszám: 13-09-196285

Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23271676-2-13

PKözösségi adószám: HU23271676

Számlavezető pénzintézet:  Raiffeisen Bank Rt.

Számlaszám:

HUF:12010453-01568992-00100005

EUR: 12010453-01568992-00200002

1.3. Szolgáltató a portál esetében biztosítja a Felhasználó részére következő szolgáltatásokat:

regisztráció a portálon;

a portálon felkínált termékek megvásárlása

1.4. A portálon feltüntetett termékek ára tartalmazza a hatályos jogszabályok szerinti forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási költséget. A termék átvételkor aláírt végösszeg – a megrendelési összesítő alapján – minden költséget tartalmaz.

1.5. PSzolgáltató igénybe vesz közvetítőszolgáltatót a következő szolgáltatásokra tárhelyszolgáltatás tekintetében. A tárhelyszolgáltató adatai a következők:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

E-mail: ceg@3in1.hu

1.6. Fogalom-meghatározások:
általános szerződési feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF): a Felhasználó és a Szolgáltató között a portál szolgáltatásaira vonatkozó jogviszonyának azon feltételeit meghatározó dokumentum, amelyeket a Szolgáltató szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Felhasználó közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyalnak meg (jelen dokumentum).

szerződés: a Felhasználó és a Szolgáltató jogviszonyának szerződéses feltételeit meghatározó dokumentum, amelyet a következő dokumentumok alkotnak:

 1. az ÁSZF (jelen dokumentum
 2. a Felhasználó regisztrációs űrlapja
 3. a Szolgáltató részéről a Felhasználó részére megküldött e-mail, amely visszaigazolja a regisztráció során megadott adatokat, valamint a szerződési feltételeket.
 4. a Felhasználó 3. pont szerinti válasz e-mailje azon aktiváló linkkel, amelyre kattintva a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett jelen szerződési feltételeket
 5. Szolgáltatónak a szerződés létrejöttét visszaigazoló, a Felhasználó részére megküldött tájékoztató e-mailje

 

Rendelet: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

közvetítő szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi törvény (Ektv.) 2. § l) pontjában meghatározott, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely a következő szolgáltatások közül egyet vagy többet nyújt:

 1. egyszerű adatbevitel és hozzáférés biztosítás
 2. gyorsítótárolás
 3. tárhelyszolgáltatás
 4. keresőszolgáltatás
 5. alkalmazásszolgáltatás

2. A megrendelés menete

2.1. A megrendelés feltétele, hogy a regisztráció időpontjában a Felhasználó a 16. életévét betöltötte. Jelen szerződés érvényességéhez a 16. életévét betöltött kiskorú esetében törvényes képviselőjének belegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges a következő okok miatt:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatainak kezelése esetében a hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes képviselőjének belegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

b) a Ptk. 2:12. § (2) bekezdésének d) pontja szerint a 16. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül köthet olyan szerződést, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; jelen szerződés pedig megfelel a Ptk. 2:12. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti feltételnek.

2.2. A Szerződés a Felek között online módon, elektronikus úton jön létre.

2.3. A regisztrációt követően a szerződés megkötéséhez a következő technikai lépések szükségesek:

1. A Felhasználó a portálról kiválasztja a megrendelni kívánt terméket. A kiválasztott termék a „Lefoglalom mindössze 300 Euróért” gombra kattintva helyezhető a kosárba. A Felhasználó a megrendelést a lenyíló mezőben folytathatja, ahol kiválasztja, hogy magánszemélyként vagy cégként vásárol. Ezt követően a check-out oldalon a Felhasználó megadhatja személyes vagy céges adatait a szállítási címet. Amennyiben a Felhasználó a megrendelést befejezte, a megrendelést a  „Folytatás PayPal, vagy SimplePay-jel” gombbal küldheti el a Szolgáltatónak.

2. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználó részére küldött e-mailben visszaigazolja az 1. pont szerinti regisztráció során megadott adatokat, valamint – amennyiben a Felhasznál megrendelést is küldött – az 1. pont szerinti megrendelést.

2.4. A regisztrációs űrlap kitöltésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a bevitt adatok formátuma megfelelő-e, a hibákat azonosítja és figyelmezteti a Felhasználót a bevitt adatok javítására. A folyamatot a Felhasználó a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

2.5. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató részéről a megrendelésről megküldött visszaigazolás a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre hozzáférhető módon megérkezik.  Amennyiben a visszaigazolás a regisztráció megküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.6. A Felhasználó jelen szerződés megkötésével kijelenti, hogy megismerte az Általános Szerződési Feltételeket, annak tartalmát elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7. Jelen regisztráció és megrendelés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést elektronikus úton azonosítóval látja el (iktatja) és elektronikusan tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó szerződéses feltételekhez való hozzáférését úgy biztosítja, hogy jelen szerződés 2.3. pontja szerint a szerződés feltételeit tartalmazó e-mailt küld, továbbá jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapjáról folyamatosan elérhető.

2.8. A szerződést a Felek magyar nyelven kötik meg.

3. Fizetési mód, szállítás, szállítási határidő

3.1 Fizetési mód

3.1.1. A Felhasználó fizetési kötelezettségének az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint fizetési szolgáltató (a továbbiakban: a fizetési szolgáltató) által üzemeltetett Simple Pay fizetési rendszeren keresztül. A fizetési rendszerben megadott bankkártya adatokat Szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a fizetési szolgáltató dolgozza fel.

3.1.2. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a fentiek szerinti megterhelésekre sor kerüljön. A fizetési szolgáltató a sikeres fizetés tényéről a felhasználót a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.

3.1.3. A Felhasználó által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért a Szolgáltatót fizetési kötelezettség nem terheli.

3.1.4. A fizetési akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

3.2. Szállítás

Szolgáltató a termékeket házhoz szállítja. A Szolgáltató a házhozszállításhoz a UPS Magyarország Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154., Airport City Logistic Park, G épület) fuvarozási szolgáltatásait veszi igénybe. A UPS Magyarország egész területére házhoz szállítja a terméket. A kézbesítés pontos időpontjáról a UPS előzetes értesítést küld a Felhasználónak.

 A házhoz szállítás díjáról a UPS Magyarország Kft. következő weboldalán található információ: https://www.ups.com/mobile/ratetnthome?loc=hu_HU

3.3. A szállítási határidő az összeg Szolgáltató bankszámláján történt jóváírásától számított 4 hét.

4. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Felhasználó adataihoz csak a Felhasználó által választott felhasználónévvel és bármikor megváltoztatható jelszóval lehet hozzáférni.

4.2. A felhasználónevet és a jelszót együttesen használó személyt jelen szerződéses jogviszonyban nyilatkozattételre jogosultnak kell tekinteni.

4.3. A Felhasználó a szerződéskötés illetve a regisztráció során megadott adataiban történő változást 5 napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok tartalmi pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

4.4. A Szolgáltató letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását nem írja elő a Felhasználó részére.

4.5. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szó törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

4.6. A Szolgáltató az általa tárolt adatok védelme érdekében az üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket megtette. A Felhasználó adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási módszereket alkalmaz. A Szolgáltató és az adatfeldolgozást végző alvállalkozói között a Felhasználó személyes adatai zárt informatikai rendszerben kerülnek továbbításra.  

4.7 A portált kiszolgáló szoftver együttműködik minden szabványos böngészővel. A rendszerkövetelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.8. A Felhasználó panasz esetén a Szolgáltatóhoz írásban e-mailben és postai úton is fordulhat a következő e-mail címen: support@justfitart.com. A bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a Felhasználó nevét, címét és e-mail címét
 • a szavatossági igénnyel érintett termék megnevezését,
 • a regisztráció időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt

4.9. A panaszra a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Szolgáltató írásban válaszol. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, Szolgáltató ezen álláspontját megindokolja.

4.10. A Felhasználó panasz esetén békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Budapesti Békéltető Testület 

Postai címe:                  1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:              1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:                    bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax:                              06 1 488 2186

Telefon:                        06 1 488 2131

4.11. Amennyiben a Felhasználó panaszt kíván tenni a szolgáltatással kapcsolatban, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

5. A felelősség korlátozása

5.1. A Felhasználónak a portál igénybevételéhez megfelelő internet kapcsolattal is kell rendelkeznie.

5.2. A Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá a Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. A Felhasználónak azonnal értesítenie kell a Szolgáltatót a hozzáférésének illegális használatáról, vagy a biztonság bárminemű megsértéséről.

5.3. Felhasználó köteles megfelelő bonyolultságú jelszót (legalább 8 karakter, amely legalább 1 nagybetűt és 1 számot tartalmaz) választani és a jelszavát megfelelő időközönként módosítani.

5.4. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját berendezéseinek vírus-, és kártékony programmentes működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről (pl.: tűzfal). A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett károkozásért, amely akár a Felhasználó – kliens oldali – berendezésein következett be. 

5.5. Szolgáltatót nem terheli felelősség érdekkörén kívül bekövetkezett vagy érdekkörén kívül a Szoftver használatának korlátozását okozó hibákból eredő károkért.

Szolgáltató érdekkörébe esik:

 • a portál központi rendszere
 • a Felhasználó részére biztosított online felület.

Szolgáltató érdekkörén kívül esik különösen: 

 • internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség más rendszerek által okozott túlterhelés pl.: hálózati, szoftver) miatt bekövetkező minőségromlás, hiba
 • tápellátás
 • hardver hiba
 • a felhasználó oldali munkaállomások, helyi hálózat
 • nem rendeltetésszerű használat
 • operációs rendszer és más rendszerszoftverek hibája (pl.: adatbázis)

Ezen érdekkörök jelentik a Felek szerződésszerű teljesítéséért, vagy szerződésszegésért való felelősségének megállapításához szükséges elhatárolási pontokat.

5.6. A termék átvételekor a Felhasználó a megrendelési összesítő aláírásával igazolja a termék átvételét. A Felhasználónak az átvételkor ellenőriznie kell a termék csomagolását. Amennyiben a termék vagy annak csomagolása sérült, az átvett termék mennyisége nem felel meg a megrendelésben foglaltaknak, a Felhasználó kifogásairól jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Jegyzőkönyv nélkül utólagos reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

5.7. A Felhasználó a megrendelés megküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés megküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

6. Elállás

6.1. A Rendeletnek megfelelően a felhasználó a termék átvételétől számított 15 napon belül indokolás nélkül elállhat a megrendeléstől és visszaküldheti a terméket a Szolgáltatónak.

6.2. A Felhasználó az elállási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jog akkor gyakorolható érvényesen, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 15 napos határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy átadást követő felbontás után már egészségvédelmi vagy higiéniai okokból bizonyos termékek nem küldhetők vissza, illetve a Szolgáltató eláll annak átvételétől (pl. fehérnemű). Illetve olyan ruházat ami közvetlenül érintkezett a testtel CoVID-19 pándémia  ideje alatt fokozott érvényű a visszavételtől való elállás.

6.3. A termék visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

6.4. A Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozattételtől számított 30 napon belül visszatéríteni az átadott ellenértéket, amennyiben a Felhasználó gyakorolja a vásárlástól való elállás jogát.

7.  Hibabejelentés, helpdesk szolgáltatás

7.1. A Felhasználó a szolgáltatás működésével kapcsolatos hibát e-mailben vagy egyéb Szolgáltató által biztosított elektronikus hibabejelentő felületen, magyar nyelven jelezheti (ügyfélszolgálati email: support@justfitart.com). Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés tartalmi követelménye: érintett felhasználó neve, hiba felmerülésének időpontja, felhasználónév, valamint hiba részletes leírása. Szolgáltató a hibaelhárítást munkanapokon 8:30-17:00 között végzi. Hibabejelentés esetén Szolgáltató munkaidőben a bejelentéstől számított 24 órán belül jelez vissza azzal, hogy amennyiben a bejelentés munkaidőn kívül történik, a határidő a következő munkanap 8:30 órakor kezdődik. A Szolgáltató visszajelez a hiba feltételezhető okáról, a hibajavítás megkezdésének és a hiba elhárításának várható időpontjáról, vagy további információkat kér a hiba azonosítása, reprodukálása vagy javítása érdekében. Szolgáltató adatvédelmi és biztonsági okokból csak egyértelműen azonosított személy esetén adhat tájékoztatást, vagy fogadhat el hibabejelentést.

7.2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás működésével kapcsolatosan felmerülő hiba esetén megvizsgálja, hogy a hiba a Felhasználó vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges harmadik fél érdekkörében következett-e be. Felhasználó csak abban az esetben jelenti be a hibát, amennyiben bizonyosságot szerzett arról, hogy az a Szolgáltató érdekkörében következett be.

7.3. Szolgáltató hibás működés esetén csak akkor vonható felelősségre, ha Felhasználó az adott hibát Szolgáltató 7.1. pontban meghatározott ügyfélszolgálati email címére küldött levélben, vagy a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő felületen Szolgáltató tudomására hozta olyan részletességgel, hogy Szolgáltató számára egyértelmű, behatárolható legyen. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minőségbiztosítási okokból az elektronikus hibabejelentést és azzal kapcsolatos elektronikus levelezést az azt érintő követelés elévüléséig tárolhatja. A hiba bejelentésének időpontja az az időpont, amikor Felhasználó Szolgáltató számára egyértelmű, behatárolható módon bejelenti a hibát.

7.4. Nem számít késedelemnek, ha Szolgáltató érdekkörén kívül álló okok miatt nem tudja tartani a hibajavításra kitűzött határidőt. 

7.5. Szolgáltató folyamatosan fejleszti a portál szolgáltatásait, amelyet elektronikusan jelzett időpontban kiad. Akut hiba esetén Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja a rendszert és új frissítést adhat ki.

8. Felhasználási jog

8.1. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Szolgáltatót illetik meg a webshop szoftverhez kapcsolódó szerzői jogok teljes körűen. A Szolgáltató a szállítást követően felhasználási jogot és hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a portálon keresztül. A felhasználási jog nem kizárólagos és korlátozott. A Felhasználó a hozzáférést csak saját céljaira használhatja, más szerzői vagyoni jog vagy szélesebb terjedelmű felhasználási jog nem illeti meg.

8.2.

A Szolgáltató részéről a portálon megjelenített szerzői vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, illetve azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére a Szolgáltató jogosult. Az Ügyfél jogosult e műveket magában foglaló tartalmak interneten történő megosztására, azonban egyéb tekintetben e művek felhasználására nem jogosult.

9. Kellékszavatosság

9.1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

9.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.4. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.6. A Felhasználó írásban jelentheti be szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben postai úton vagy elektronikus levélben. Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a Felhasználó nevét, címét és e-mail címét
 • a szavatossági igénnyel érintett termék megnevezését,
 • a regisztráció időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt

10. Termékszavatosság

10.1.A termék hibája esetén a Felhasználó - választása szerint – a kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.2. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.4. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.5. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

10.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.8. A Felhasználó hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Jótállás

11.1. A Szolgáltató a termékekre 12 hónap jótállást biztosít.

11.2. A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

11.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

11.4. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Szolgáltató kötelezettségének a Felhasználó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

11.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

11.6. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Adatkezelés, adatvédelem

12.1. Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott, valamint a regisztrációt követően feltöltött, rögzített, vagy előállított személyes adatokat bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, azokat harmadik fél részére az Adatvédelmi tájékoztató feltételei mellett továbbíthatja. Szolgáltató vállalja, hogy az adatok tárolása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Ennek során nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftver-technológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, amennyiben szükséges fejleszti, frissíti vagy cseréli azokat.

12.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyes adatok előre nem látható teljes, vagy részleges elvesztéséből, vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, amely valamely előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény miatt következett be. (Vis maior)

12.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó személyes adatait e szerződés hatálya alatt kizárólag az Adatvédelmi tájékoztató feltételeinek megfelelően kezel és továbbít harmadik személy részére, eltekintve attól az esettől, amikor arra a Szolgáltató jogi úton kötelezhető. 

12.4. Szolgáltató Ügyfél által megadott személyes adatokat (adatlap, kérdőív, adatbázis, beállítások, stb.) a szerződés megszűnéséig, vagy Ügyfél által kezdeményezett törlésig tárolja, kivéve, ha jogszabály a személyes adatok megőrzésére a Szolgáltat részére kötelezi, mely esetben a megőrzést a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőig teljesíti. 

12.5. Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek

12.6. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik azon elvhez, miszerint kizárólag olyan terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés jogosultságokat, valamint azok felhasználását Szolgáltató meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

12.7. Jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a személyes adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kezelje.

13. Záró rendelkezések

13.1. A szerződésben szereplő munkanapok a Magyar Köztársaság által közzétett hivatalos munkanapokat jelenti, az időpontok Közép-európai idő szerint (CET) értendők.

13.2 Minden jelen szerződésből fakadó, annak teljesítésével, megszegésével, felmondásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvita esetén a jogvitát békés úton rendezik. Csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben a jogvita békés úton történő rendezése sikertelen volt. Jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a magyar bíróságok rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel.

13.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései irányadóak.

14. Mellékletek

1. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta